Cenník

Zebra ceny netají. Naše ceny sú pevné a poznáš ich vopred :)

Cenník Nováky a okolie

Nováky (kdekoľvek)  1,70€
Bánovce nad Bebravou 13,00€
Bojnice  5,00€
Bystričany  3,50€
Cigeľ  5,00€
Čavoj 13,00€
Čereňany  5,00€
Diviacka Nová Ves  3,50€
Diviaky nad Nitricou  4,00€
Dlžín  8,00€
Dolné Vestenice  6,00€
Handlová 13,00€
Horná Ves  7,00€
Horné Vestenice  5,00€
Chrenovec – Brusno 10,00€
Chvojnica 13,00€
Jalovec 10,00€
Ješkova Ves  5,00€
Kamenec pod Vtáčnikom  3,00€
Kanianka  7,00€
Kľačno 13,00€
Kocurany  5,00€
Kostolná Ves  7,00€
Koš  4,00€
Lazany  8,00€
Lehota pod Vtáčnikom  4,00€
Liešťany  7,00€
Lipník  9,00€
Malá Čausa 10,00€
Malé Uherce   8,00€
Malinová 11,00€
Nedožery – Brezany  7,00€
Nevidzany  8,00€
Nitrianske Pravno 11,00€
Nitrianske Rudno  6,00€
Nitrianske Sučany  3,50€
Nitrica  4,00€
Opatovce nad Nitrou  3,00€
Oslany  6,00€
Podhradie  6,00€
Poluvsie  9,00€
Poruba  9,00€
Pravenec  9,00€
Prievidza  6,00€
Prievidza – Hradec, Lehôtka  7,50€
Radobica  8,00€
Ráztočno 11,00€
Rudnianska Lehota  7,00€
Sebedražie  4,00€
Seč  8,00€
Šútovce  8,00€
Temeš 11,00€
Tužina 13,00€
Valaská Belá 13,00€
Veľká Čausa 9,00€
Veľké Uherce 8,00€
Zemianske Kostoľany 2,00€

Cenník Kanianka a okolie

Kanianka (kdekoľvek)  1,20€
Bojnice  2,50€
Bystričany 10,00€
Cigeľ  7,50€
Čavoj 13,00€
Čereňany 11,00€
Diviacka Nová Ves  9,00€
Diviaky nad Nitricou 10,00€
Dlžín  7,00€
Dolné Vestenice 12,00€
Handlová 12,00€
Horná Ves 13,00€
Horné Vestenice 11,00€
Chrenovec – Brusno  8,00€
Chvojnica  9,00€
Jalovec  8,50€
Ješkova Ves 10,00€
Kamenec pod Vtáčnikom  9,50€
Kľačno  8,00€
Kocurany  5,50€
Kostolná Ves  8,00€
Koš  7,00€
Lazany  2,50€
Lehota pod Vtáčnikom  9,00€
Liešťany 10,00€
Lipník  8,00€
Malá Čausa  8,50€
Malinová  7,00€
Nedožery – Brezany  3,50€
Nevidzany 11,00€
Nitrianske Pravno  6,00€
Nitrianske Rudno  9,00€
Nitrianske Sučany  9,00€
Nitrica 10,00€
Nováky  7,00€
Opatovce nad Nitrou  4,50€
Oslany 12,00€
Podhradie 10,00€
Poluvsie  5,00€
Poruba  3,00€
Pravenec  5,00€
Prievidza  3,90€
Prievidza – Hradec, Lehôtka  7,00€
Radobica 14,00€
Ráztočno  9,00€
Rudnianska Lehota  9,00€
Sebedražie  7,00€
Seč  9,00€
Šútovce  6,00€
Temeš 12,00€
Tužina  7,00€
Valaská Belá 14,00€
Veľká Čausa  7,50€
Zemianske Kostoľany  8,50€

Cenník Nitrianske Rudno a okolie

Nitrianske Rudno (kdekoľvek)  1,20€
Bojnice  6,50€
Bystričany  9,00€
Cigeľ  9,00€
Čavoj  6,00€
Čereňany 10,00€
Diviacka Nová Ves  3,00€
Diviaky nad Nitricou  2,50€
Dlžín  2,50€
Dolné Vestenice  7,00€
Handlová 15,00€
Horná Ves 12,00€
Horné Vestenice  6,00€
Chrenovec – Brusno 12,00€
Chvojnica 15,00€
Jalovec 12,00€
Ješkova Ves  1,70€
Kamenec pod Vtáčnikom  9,00€
Kanianka  9,00€
Kľačno 15,00€
Kocurany  8,00€
Kostolná Ves  1,70€
Koš  8,00€
Lazany 10,00€
Lehota pod Vtáčnikom  9,00€
Liešťany  2,50€
Lipník 11,00€
Malá Čausa 11,00€
Malinová 15,00€
Nedožery – Brezany 10,00€
Nevidzany  3,00€
Nitrianske Pravno 14,00€
Nitrianske Sučany  5,00€
Nitrica  5,50€
Nováky  6,00€
Opatovce nad Nitrou  7,00€
Oslany 11,00€
Podhradie 10,00€
Poluvsie 11,00€
Poruba 11,00€
Pravenec 12,00€
Prievidza  8,90€
Prievidza – Hradec, Lehôtka 10,00€
Radobica 13,00€
Ráztočno 13,00€
Rudnianska Lehota  1,70€
Sebedražie  8,00€
Seč  2,50€
Šútovce  3,50€
Temeš  4,50€
Tužina 15,00€
Valaská Belá  8,00€
Veľká Čausa 11,00€
Zemianske Kostoľany  8,00€