Cenník

Vážení zákazníci, v dňoch štátnych sviatkov budú ceny upravené nasledovne.

 

Jazdné mesto(Nováky, Prievidza)      + 0,50 E / jazda

Jazdné mimo mesta                               + 1,00 E/ jazda

Zebra ceny netají. Naše ceny sú pevné a poznáš ich vopred :)

V čase 21,00hod-05,00hod je k cenám účtovaný nočný príplatok nasledovne.

cena do     5,00 Euro  + 0,50 Euro

cena nad   5,00 euro +  1,00 Euro

čakanie na zákazníka 0,25E/ min

Cena pre jazdy nad 50 km –   0,33 E/ km

znečistenie vozidla –  30 Euro

Kontaktné číslo pre informácie, sťažnosti a pripomienky  0948706656

Cenník Nováky a okolie

Nováky (kdekoľvek)  2,00€
Bánovce nad Bebravou 22,0€
Bojnice  7,50€
Bystričany  5,00€
Cigeľ  7,50€
Čavoj 18,50€
Čereňany  7,00€
Diviacka Nová Ves  5,50€
Diviaky nad Nitricou  6,50€
Dlžín  12,00€
Dolné Vestenice  8,00€
Handlová 18,50€
Horná Ves 11,00€
Horné Vestenice  7,50€
Chrenovec – Brusno 13,00€
Chvojnica 19,00€
Jalovec 14,00€
Ješkova Ves  7,50€
Kamenec pod Vtáčnikom  5,00€
Kanianka  10,50€
Kľačno 19,00€
Kocurany  7,50€
Kostolná Ves  10,00€
Koš  6,00€
Lazany 12,00€
Lehota pod Vtáčnikom  6,00€
Liešťany  11,00€
Lipník 12,50€
Malá Čausa 12,50€
Malé Uherce   12,00€
Malinová 18,00€
Nedožery – Brezany 11,00€
Nevidzany  12,00€
Nitrianske Pravno 16,00€
Nitrianske Rudno  9,00€
Nitrianske Sučany  5,50€
Nitrica  6,50€
Opatovce nad Nitrou  6,00€
Oslany  8,00€
Podhradie  8,00€
Poluvsie  12,50€
Poruba  12,50€
Pravenec  12,50€
Prievidza  7,50€
Prievidza – Hradec, Lehôtka  9,50€
Radobica 12,00€
Ráztočno 15,50€
Rudnianska Lehota  9,50€
Sebedražie  6,00€
Seč 12,00€
Šútovce  11,00€
Temeš 14,00€
Tužina 19,00€
Valaská Belá 19,00€
Veľká Čausa 10,50€
Veľké Uherce 12,00€
Zemianske Kostoľany 3,00€

Cenník Kanianka a okolie

 

 

Kanianka (kdekoľvek)  4,00€
Bojnice  4,00€
Bystričany 14,00€
Cigeľ  10,50€
Čavoj 23,50€
Čereňany 15,00€
Diviacka Nová Ves  12,50€
Diviaky nad Nitricou 13,00€
Dlžín  9,50€
Dolné Vestenice 13,50€
Handlová 14,00€
Horná Ves 19,00€
Horné Vestenice 13,00€
Chrenovec – Brusno  11,00€
Chvojnica  18,00€
Jalovec  11,50€
Ješkova Ves 14,50€
Kamenec pod Vtáčnikom  14,50€
Kľačno  18,00€
Kocurany  9,50€
Kostolná Ves  10,50€
Koš  9,00€
Lazany  6,50€
Lehota pod Vtáčnikom  12,00€
Liešťany 12,50€
Lipník  11,00€
Malá Čausa  10,50€
Malinová  17,50€
Nedožery – Brezany  7,0€
Nevidzany 14,00€
Nitrianske Pravno  13,00€
Nitrianske Rudno  11,50€
Nitrianske Sučany  11,50€
Nitrica 12,50€
Nováky  10,50€
Opatovce nad Nitrou  6,50€
Oslany 15,50€
Podhradie 14,50€
Poluvsie  10,00€
Poruba  6,50€
Pravenec  10,00€
Prievidza  3,90€
Prievidza – Hradec, Lehôtka  7,00€
Radobica 18,50€
Ráztočno  14,00€
Rudnianska Lehota  12,50€
Sebedražie  9,00€
Seč  11,00€
Šútovce  9,00€
Temeš 14,050€
Tužina  17,50€
Valaská Belá 22,50€
Veľká Čausa  11,50€
Zemianske Kostoľany 11,50€

Cenník Nitrianske Rudno a okolie

Nakoľko v súčasnosti nie je v rudnianskej doline vozidla, chodí na objednávky vozidlo z Novák a tu sa doúčtuje cena za jazdu z Novák.

 

Nitrianske Rudno (kdekoľvek)  2,00€
Bojnice  8,50€
Bystričany  9,00€
Cigeľ  9,00€
Čavoj 11,00€
Čereňany 10,00€
Diviacka Nová Ves  3,00€
Diviaky nad Nitricou  3,00€
Dlžín  3,50€
Dolné Vestenice  7,00€
Handlová 18,00€
Horná Ves 12,00€
Horné Vestenice  6,00€
Chrenovec – Brusno 16,00€
Chvojnica 18,00€
Jalovec 14,00€
Ješkova Ves  3,00€
Kamenec pod Vtáčnikom  9,00€
Kanianka  12,00€
Kľačno 18,00€
Kocurany  10,00€
Kostolná Ves  3,00€
Koš  11,00€
Lazany 14,00€
Lehota pod Vtáčnikom  10,00€
Liešťany  2,50€
Lipník 14,00€
Malá Čausa 13,00€
Malinová 18,00€
Nedožery – Brezany 15,00€
Nevidzany  4,50€
Nitrianske Pravno 17,00€
Nitrianske Sučany  6,00€
Nitrica  6,50€
Nováky  9,00€
Opatovce nad Nitrou  9,00€
Oslany 11,00€
Podhradie 12,00€
Poluvsie 13,00€
Poruba 14,00€
Pravenec 14,,00€
Prievidza  10,00€
Prievidza – Hradec, Lehôtka 12,00€
Radobica 15,00€
Ráztočno 16,00€
Rudnianska Lehota  3,00€
Sebedražie 11,00€
Seč  3,50€
Šútovce  6,50€
Temeš  5,50€
Tužina 18,00€
Valaská Belá  11,00€
Veľká Čausa 13,00€
Zemianske Kostoľany  8,00€